Wiadomości z Żor

Żory: Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Dodano: 2019-08-01 11:30

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwalone przez Radę Miasta Żory Uchwałą Nr 121/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zgodnie z uchwałą obowiązujące stawki to:

  1. 15,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  2. 30,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  3. w przypadku nieruchomości, które w części są zamieszkałe, a w części prowadzona jest w nich działalność gospodarcza, do opłaty za gospodarowanie odpadami liczonej od mieszkańca doliczyć należy opłatę za odbieranie tych odpadów według stawek uzależnionych od wielkości pojemników, w których są one zbierane i odbierane.

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.