Wiadomości z Żor

Żory: Jonizatory powietrza w UM i zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli

  • Dodano: 2019-06-05 10:30

Informacja o zakupie jonizatorów powietrza dla Urzędu Miasta oraz analizach dotyczących zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli.


Miasto pozyskało ponad 317 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu pn. „Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”, którego celem jest ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 249 pracowników urzędu poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Żory oraz poprawę ergonomii pracy jego pracowników. W związku z niepełną informacją podaną przez portal tuŻory.pl wyjaśniamy, że to właśnie w ramach tego projektu zakupiono 23 jonizatory powietrza na potrzeby Urzędu Miasta.

Jonizatory powietrza zostały zakupione w ramach projektu pn: „Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy  dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to 361 158,75 zł z czego 306 984, 93 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej zaś 10 834,77 zł dofinansowanie z budżetu państwa.

Celem projektu jest ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 249 pracowników urzędu poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Żory oraz poprawę ergonomii pracy jego pracowników. Niniejszy cel zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań i działań (zakup wyposażenia i sprzętu przekładającego się na poprawę ergonomii pracy, szkolenia dla pracowników i przedstawicieli pracodawcy ukierunkowane na poszerzanie wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejsc pracy oraz stosowne działania prewencyjne) pobudzających dalszą aktywność zawodową pracowników. Wszystkie działania przewidziane w projekcie mają charakter prozdrowotny - ukierunkowany na zdrowie pracowników.

W ramach jednego z zadań w projekcie zakupione zostały 23 jonizatory powietrza, które zostaną umieszczone w biurach, tak aby zredukować ryzyko wystąpienia szkodliwych czynników zdrowotnych, będących przyczyną pojawienia się chorób układu wzrokowego, nerwowego i oddechowego. Przeciętnie na jedno pomieszczenie biurowe w Urzędzie Miasta Żory przypadają 3-4 stanowiska pracy, co powoduje nagromadzenie na stosunkowo niewielkiej powierzchni wielu sprzętów biurowych takich jak: komputery, monitory, skanery, kopiarki, niszczarki etc, które  są przepełnione jonami dodatnimi wytwarzając tzw. „elektrosmog”, przyciągającymi szkodliwe wirusy, bakterie, grzyby, kurz, które pracownicy wdychają każdego dnia. To z kolei wpływa na suchość powietrza, powodując szereg infekcji dróg oddechowych, infekcje oczu, problemy z zasypianiem i koncentracją. Jonizator ogranicza bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia, skutecznie wytrąca alergeny, roztocza, pyłki kwiatowe i roślinne. Jonizator powietrza korzystnie działa też na koncentrację oraz ma działanie antystresowe i regenerujące. Zakupiono jonizatory z wysokowydajnym systemem filtrującym.

Zakup jonizatorów powietrza dla urzędu miasta nie ma związku z planowanym zakupem oczyszczaczy powietrza do żorskich przedszkoli oraz żłobka. W tym zakresie przeprowadzono część z planowanych przez Urząd Miasta badań oraz analiz, dotyczących skuteczności takich urządzeń oraz zasadności ich zakupu. Nie udało się wykonać wszystkich analiz ze względu na zakończenie sezonu grzewczego. Przeprowadzone na terenie żłobka oraz przedszkola na os. Sikorskiego badania z użyciem czujników jakości powietrza wykazały, że stężenie pyłów zawieszonych w salach dla dzieci jest znacząco niższe niż na zewnątrz. Różnica ta jest szczególnie wyraźna w pomieszczeniach, w których zastosowana została wentylacja mechaniczna. Na podstawie analiz przeprowadzonych w ostatnim tygodniu lutego 2019 r. wynika, że:
- w salach z wentylacja mechaniczną stężenie pyłów PM 2,5 było średnio o 40-60% niższe niż na zewnątrz,
- w salach z wentylacją grawitacyjną stężenie pyłów PM 2,5 było średnio o 15-50% niższe niż na zewnątrz.
Warto podkreślić, że skuteczniejsze działanie wentylacji mechanicznej, wyposażonej w odpowiednie filtry było szczególnie widoczne podczas dni, kiedy jakość powietrza zewnętrznego była gorsza.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej zależności zdecydowano o zakupie w najbliższej przyszłości 3 oczyszczaczy powietrza i przeprowadzeniu dalszych testów z ich wykorzystaniem w przedszkolach i żłobku. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja o tym, w których pomieszczeniach uzasadnione jest wykorzystywanie oczyszczaczy i może to przynieść wymierne efekty, a także ile takich urządzeń jest w naszym mieście potrzebnych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również