Wiadomości z Żor

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych szuka pracowników. Potrzebny nowy kierownik CIS

 • Dodano: 2019-07-15 10:45

ŻCOP ogłosił nabór pracowników. Poszukiwani są kierownik Centrum Integracji Społecznej i referent w Zespole Administracyjno-Gospodarczym. Aplikacje można składać do 25 lipca.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych ogłosiło nabór na nowych pracowników. Obecnie poszukiwany jest nowy kierownik Centrum Integracji Społecznej.

Wśród niezbędnych wymagań dla kandydatów na to stanowisko znalazły się:

 • wykształcenie wyższe 
 • minimum 5 lat stażu pracy lub wykonywanie przez 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • znajomość przepisów prawa z zakresu działalności centrów integracji społecznej, w szczególności: ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz znajomość prawa w tym zakresie

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność jasnego przekazywania informacji oraz wydawania poleceń
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
 • empatia, tolerancyjność, cierpliwość, odporność na stres
 • umiejętność współpracy, komunikatywność
 • dokładność, systematyczność
 • umiejętność efektywnego organizowania pracy sobie i innym
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej

Zatrudnienie na stanowisku możliwe jest w wymiarze pełnego czasu pracy (etat) lub niepełnego (3/4 etatu).
Zakres obowiązków na stanowisku kierownika CIS, a także dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

ŻCOP poszukuje również nowego referenta w Zespole Administracyjno-Gospodarczym w wymiarze pełnego etatu.

Wśród wymagań stawianych kandydatom znalazły się:

 • wykształcenie wyższe 
 • minimum 2 lata stażu pracy 
 • minimum roczne doświadczenie pracy na stanowisku biurowym
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres
 • skrupulatność, sumienność, systematyczność
 • umiejętność efektywnego organizowania pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej

Zakres obowiązków na stanowisku referenta ŻCOP, a także dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika CIS lub referenta ŻCOP” należy składać bezpośrednio w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, pok. 204 lub wysłać pocztą do 25 lipca do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do jednostki). 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.