Wiadomości z Żor

Żorska Karta Mieszkańca już działa! Można składać wnioski

 • Dodano: 2023-06-21 08:30, aktualizacja: 2023-06-21 08:44

Już jest! Mieszkańcy naszego miasta mogą zaopatrzyć się w Żorską Kartę Mieszkańca! Została ona przygotowana, aby ułatwić żorzanom dostęp do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w naszym mieście. W ten sposób władze miasta chcą zaprosić mieszkańców do jak najaktywniejszego uczestniczenia w życiu miasta.

Kto może ubiegać się o Żorską Kartę Mieszkańca?

Użytkownikiem Karty może zostać osoba fizyczna, spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jest zameldowana w Żorach na pobyt stały lub czasowy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Żorach oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania są Żory;
 2. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Żorach oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania są Żory;
 3. jest w wieku od 18 do 25 lat, zamieszkuje w Żorach, kontynuuje naukę w Żorach, nie rozlicza podatku dochodowego od osób fizycznych w Żorach (brak dochodów) i pozostaje na utrzymaniu rodziców/opiekunów posiadających prawo do otrzymania Żorskiej Karty Mieszkańca;
 4. jest w wieku do 26 roku życia, zamieszkuje w Żorach, nie kontynuuje nauki i jest zwolniona z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 5. przebywa w całodobowej placówce pomocy społecznej w Żorach.

Do otrzymania Karty uprawnione są również dzieci osób uprawnionych spełniających wymagania określone w ust. 1 wspólnie z nimi zamieszkujące do ukończenia 25 lat, z tym że dzieci powyżej 18 roku życia muszą pozostawać uczniami szkół średnich lub studentami.

Benefity dla użytkowników kart

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach​​​​​​

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Folwareckiej 10:

 • 13% zniżki w każdą niedzielę na siłownię i siłownię Cardio: osoby indywidualne wejście (90 minut).
 • 25% zniżki na wypożyczenie (90 minut) jednej pary rolek przez okres funkcjonowania wypożyczalni dla biletu normalnego jak i ulgowego.

Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Kłokocińskiej 78a:

 • 20% zniżki na kort do gry pojedyńczej w tenisa ziemnego (60 minut).
 • 17% zniżki na kort do gry podwójnej w tenisa ziemnego (60 minut).

Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Wodzisławskiej 213:

 • Bezpłatne korzystanie ze stołów tenisa stołowego w każdy poniedziałek od godziny 20:00 do 21:30.

Spółka Nowe Miasto Sp. z o.o.

Park Wodny Aquarion:

 • Bezpłatne korzystanie w godz. pomiędzy 6:00 a 6:59 oraz 18:00 a 18:59 w każdy poniedziałek, poza poniedziałkami w które wypada dzień ustawowo wolny od pracy oraz w trakcie trwania przerwy technicznej lub przerw wywołanych ograniczeniami związanymi z koniecznością zapewnienia wymogów sanitarnych czy też zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 i innym chorobom zakaźnym.
 • 10% zniżki na bilet wstępu do groty solnej od poniedziałku do piątku.

Park Rozrywki Twinpigs

 • 15% zniżki na bilet wstępu do Parku Rozrywki.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

 • 10% zniżki na bilety wstępu na imprezy (koncerty, teatry) organizowane przez MOK.
 • 20% zniżki na przejazd karuzelą Żorzanką.

Kino na Starówce:

 • 10% zniżki na bilet wstępu.

Muzeum Ognia:

 • 15% zniżki na bilet wstępu.

Studio Tańca Step Art.:

 • 10% zniżki na bilet wstępu.

Studio Działań Artystycznych:

 • 10% zniżki na bilet wstępu.

Muzeum Miejskie w Żorach

 • 30% zniżki na bilet wstępu.

Jak uzyskać Żorską Kartę Mieszkańca?

By przystąpić do Programu trzeba złożyć w Urzędzie Miasta wypełniony wniosek. Użytkownik przystępujący do Programu zobowiązuje się do podania w nim swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej. We wniosku podaje się następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. PESEL;
 4. adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika;
 5. imiona i nazwiska oraz PESEL dzieci lub współmałżonka, jeśli wniosek obejmuje również innych członków rodziny;

Karta każdorazowo wydawana będzie w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i nr karty, ponadto może być wydana w formie karty tradycyjnej - plastikowej.

Każdy Użytkownik może otrzymać wyłącznie jeden numer Karty.

Udostępniona została również aplikacja mŻory, za pomocą której można składać wnioski o przyznanie Żorskiej Karty Mieszkańca. Aplikacja ta umożliwia wypełnienie wniosku i dołączenie skanu (zdjęcia) dokumentu potwierdzającego odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego w Żorach. Za pomocą przedmiotowej aplikacji wnioskodawca poinformowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta Żory o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wystarczy, że wnioskodawca podejdzie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9 pok. 100 lub 201, celem złożenia podpisu na wniosku przekazanym za pomocą aplikacji i odebrania Żorskiej Karty Mieszkańca.

Wnioski o wydanie Kart są przyjmowane:

 • Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9, 44-240 Żory;
 • Drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9, 44-240 Żory;
 • W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również