Wiadomości z Żor

Weź udział w konkursie na inicjatywy lokalne i zmieniaj miasto!

  • Dodano: 2019-12-19 12:30

Masz pomysł jak zintegrować i zaktywizować społeczność lokalną? Wiesz jak ożywić dzielnice Żor objęte rewitalizacją?

Weź udział w konkursie na inicjatywy lokalne, organizowanym przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Swoje pomysły w konkursie mogą zgłaszać:
- nieformalne grupy inicjatywne liczące 3-10 osób,
- Podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty działające w strefie aktywności obywatelskiej, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu  w tym m.in.:  organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), podmioty reintegracyjne, w tym centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

Zwycięskie inicjatywy będą realizowane z środków projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, a maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia to 3 000 zł.

Na co można wydawać środki?

1. Zagospodarowanie miejsc do wspólnego wypoczynku dla rodzin, dzieci.
2. Zagospodarowanie zielenią zaniedbanego miejsca na osiedlu.
3. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, m.in.: ogniska, dzień dziecka, pożegnanie lata, itp.
4. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych aktywizujących społeczność lokalną  oraz łączących pokolenia, m.in.: rajdy, wydarzenia całodniowe.

Kiedy i gdzie można realizować inicjatywę?

Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie miasta Żory, w tym w szczególności  na obszarach rewitalizowanych, w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Gdzie i kiedy można składać wniosek? 

Wnioski należy składać osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory lub listownie  na ww. adres w terminie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze.

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł, ale wiesz jak go opisać? Przyjdź na konsultacje

W Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych działa Punkt Konsultacyjny, czynny codziennie w godzinach 8:00-16:00.  Możecie także pisać na adres: anna.buksa@cop.zory.pl lub dzwonić pod nr 694 491 924.

Projekt „Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów rewitalizowanych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze dokumenty:

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.