Wiadomości z Żor

W Żorach otwarto ośrodek kuratorski

  • Dodano: 2020-02-07 10:45

Prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjno-terapeutycznej wśród nieletnich to główne zadanie ośrodków kuratorskich.

Taki ośrodek właśnie powstał w naszym mieście.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 6 lutego

Nowy ośrodek kuratorski mieście się w budynku PU-13 na os. Pawlikowskiego w Żorach, przy świetlicy dla dzieci „Horyzont”. W uroczystym otwarciu placówki wzięli udział: Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory, Jacek Świerkocki - radny wojewódzki i Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Lidia Pazera-Lepich - Prezes Sądu Rejonowego w Żorach, Artur Kieczka - Dyrektor Sądu Rejonowego w Żorach, Weronika Cębrzyna - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach oraz kuratorzy zawodowi z Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Żorach.

Ośrodki kuratorskie tworzone są przy sądzie rejonowym. Na podstawie orzeczeń sądowych są do nich kierowani nieletni, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego.

Rolą ośrodka jest pomoc nieletnim w zmianie ich zachowań i powrocie na ścieżkę życia zgodną z prawem i normami społecznymi. Specjaliści pracujący w tej placówce wiedzą, jak osiągnąć ten cel, a ich praca przynosi znakomite efekty. To ważne, żeby wyciągać pomocną dłoń do tych młodych ludzi, dlatego cieszymy się, że taki ośrodek powstał w naszym mieście – podkreśla Jacek Świerkocki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych.

Zajęcia w ośrodku kuratorskim prowadzone są z wykorzystaniem metod pracy grupowej i indywidualnej oraz środowiskowej. Polegają one na organizowaniu nieletnim czasu wolnego, nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem, prowadzeniu terapii oraz udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.