Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Ucz się w Żorach - poznaj ofertę szkół średnich!

 • Dodano: 2018-03-14 10:00

Przed młodymi ludźmi, kończącymi naukę w gimnazjum czas bardzo ważnych decyzji, czyli wyboru przyszłej ścieżki kształcenie. Uczniowie, którzy nie wiedzą jeszcze jaką szkołę wybrać, powinni wziąć udział w Targach Edukacyjnych.

Podczas Targów Edukacyjnych, które odbędą się w środę 21 marca zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna żorskich szkół ponadgimnazjalnych.

Będzie można bliżej poznać kierunki kształcenia w następujących szkołach:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki oraz Technikum nr 4 (Zespół Szkół Ogólnokształcących);
- II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera ( Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera);
- III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta oraz Liceum Plastyczne (Zespół Szkół nr 3);
- Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Targi będą nie tylko doskonałą okazją do zapoznania się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez żorskie szkoły, ale też do rozmowy z uczniami i nauczycielami, którzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące gimnazjalistów pytania i pomogą im w wyborze przyszłej szkoły. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 8:30–15:00 w siedzibie CKZiU na os. Księ­cia Wła­dy­sła­wa 28 w Żorach. Dodatkowo, tego samego dnia, we wszystkich żorskich szkołach średnich zaplanowano Dni Otwarte, podczas których będzie można lepiej poznać poszczególne placówki, zajrzeć do sal lekcyjnych i pracowni.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą żorskich szkół.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dane teleadresowe
adres: os. Księcia Władysława 28, 44-240 Żory
telefon: 32 43 45 366
e-mail: sekretariat@ckziu.zory.pl
strona internetowa: www.ckziu.zory.pl

Technikum nr 3

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i sale multimedialne, w tym: pracownię przemysłu mody, organizacji reklamy, obsługi gości, pracownię gastronomiczną, fryzjerską i sprzedaży. Uczniowie mogą rozwijać się poprzez udział w atrakcyjnych ofertach staży zagranicznych, projektach, a także w działających w różnego rodzaju kołach zainteresowań, takich jak: chór i koło gitarowe, koło wędkarskie i inne.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje z uczelniami, m.in. z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Szkoła charakteryzuje się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

 • technik przemysłu mody – kreowanie wizerunku
 • technik organizacji reklamy - fotografia i produkcja medialna
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka i fitness
 • technik usług fryzjerskich – kreowanie wizerunku
 • technik handlowiec - small business
 • kelner – NOWOŚĆ!

We wszystkich klasach przedmioty rozszerzone: historia i geografia, przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce, języki obce: angielski i francuski, miesięczna praktyka zawodowa w klasie trzeciej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Jest to jedyna branżowa szkoła I stopnia w Żorach (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1), z szeroką ofertą zawodów. Uczniowie w ramach efektywnej nauki zawodu mogą uczestniczyć w płatnych praktykach u pracodawcy, ponadto szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach, Żorską Izbą Gospodarczą, Tenneco Automotive Polska oraz z lokalnymi pracodawcami.  Najlepsi uczniowie po każdym semestrze  otrzymują  stypendia firmy Nifco Korea Poland.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019

 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • mechatronik
 • sprzedawca
 • piekarz/cukiernik
 • magazynier-logistyk – NOWOŚĆ!
 • w innych zawodach w klasie wielozawodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła pozwala na zdobycie wykształcenia średniego - bezpłatnie i zaocznie w 2 lub 3 lata,  bez rezygnacji z pracy i codziennych obowiązków. Zajęcia odbywają się co drugi weekend – w soboty i niedziele. Dogodna lokalizacja przekłada się na łatwy dojazd, a przy szkole znajduje się parking. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są automatycznie do klasy II.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

 • klasa 1 – semestr pierwszy (absolwenci gimnazjum)
 • klasa 2 – semestr trzeci (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej)

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie i geografia, przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język obcy: angielski.

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach

Dane teleadresowe
adres: ul. Boryńska 2, 44-240 Żory   
telefon: 32 43 42 076 
e-mail: sekretariat@zs2zory.pl
strona internetowa: www.zs2zory.pl   

Zespół Szkół nr 2 im ks. prof. J. Tischnera w Żorach kształci uczniów II LO
i Technikum nr 2. Wszystkie zajęcia w szkole odbywają się w pracowniach zawodowych, chemicznych, biologicznych, komputerowych, multimedialnych, fotograficznych i fototechnicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt. W szkole prowadzonych jest aż 9 programów innowacyjnych.

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, zajęć dodatkowych, warsztatów i grup artystycznych. Szkoła stwarza też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i stałej pracy w formie wolontariatu.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy max 25 osobowe)

 • Klasa o profilu biologiczno-chemicznym (analityczno-badawcza) z elementami dietetyki z rozszerzeniem z chemii, biologii i języka angielskiego. Języki obce: angielski i niemiecki. Zajęcia dodatkowe z analityki badawczej, dietetyki oraz wiedzy o żywieniu w nowoczesnym laboratorium chemicznym i biologicznym.
 • Klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Języki obce: angielski i francuski. Zajęcia dodatkowe z kryminalistyki i dziennikarstwa z fachowcami w tej dziedzinie.
   

Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera

Szkoła z 40-letnią tradycją, profesjonalną kadrą pedagogiczną w zakresie  przygotowania zawodowego, nowoczesnymi pracowniami oraz wysokimi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach (m.in. uczniowie wielokrotnie zdobyli tytuły finalistów i laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej w Poznaniu, Olimpiadzie Logistyczno-Spedycyjnej  w Gdańsku, czy Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Euklides”). Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk m. in. w  Leroy Merlin Żory, Makro Rybnik, Castorama Żory, Urzędzie Miasta Żory, Urzędzie Skarbowym w Żorach, hotelach, biurach podróży, studiach fotograficznych, u żorskich i ościennych przedsiębiorców, w ramach projektów unijnych oraz według indywidualnych potrzeb ucznia. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jest to jedyna szkoła objęta patronatem Żorskiej Izby Gospodarczej. Uczniowie mają możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i odbywania praktyk np. we Włoszech, Anglii i na Węgrzech.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

 • Technik logistyk z możliwością wyboru zajęć dodatkowych obejmujących elementy logistyki wojskowej z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego. Języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski.
 • Technik ekonomista z elementami zarządzania małą firmą z rozszerzeniem z matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Języki obce: angielski i niemiecki. Istnieje możliwość ukończenia certyfikowanego kursu obsługi kas fiskalnych.
 • Technik hotelarstwa z elementami obsługi kelnerskiej z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Języki obce: angielski i francuski. Zajęcia dodatkowe z możliwością certyfikacji obsługi kelnerskiej, kursu baristy, sommeliera, serwisu specjalnego oraz zajęcia dodatkowe dla chętnych z języka hiszpańskiego lub włoskiego.
 • Technik obsługi turystycznej z elementami odnowy psychosomatycznej w SPA & Wellness pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Języki obce: angielski i włoski. Zajęcia dodatkowe z możliwością uzyskania certyfikatu: pilota wycieczek, animatora czasu wolnego oraz dla chętnych zajęcia z języka hiszpańskiego lub włoskiego.
 • Technik fotografii i multimediów - klasa dziennikarsko-filmowa z rozszerzeniem z języka polskiego i języka angielskiego. Języki obce: angielski i rosyjski. Zajęcia dodatkowe z technik filmowania i podstaw tworzenia filmów, tworzenia materiałów multimedialnych na potrzeby współczesnych mediów. Istnieje możliwość ukończenia kursu operatora dronów. Pracownie multimedialne wyposażone są w nowoczesne drony wykorzystywane do pracy na zajęciach z uczniami.
 • Technik Eksploatacji Portów i Terminali - specjalista transportu i spedycji z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego. Języki obce: angielski i niemiecki. Kierunek przygotowuje również indywidualnie chętnych uczniów z zakresu obsługi urządzeń ładunkowych - praca w sektorze budowlanym jako operator sprzętu.

Szkoła posiada certyfikat „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. W rankingu Najlepszych Techników w Polsce PERSPEKTYWY otrzymała w 2017 Brązową Tarczę zaś w 2018 roku Srebrną Tarczę. Szkoła realizuje liczne projekty unijne np.:
Erasmus+ - Nowe doświadczenia - moją przyszłością. Projekt przewidziany dla technika ekonomisty, technika logistyka i technika eksploatacji portów i terminali (wyjazdy na staże zagraniczne do Anglii)
Erasmus+ - Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość. V edycja (przy współpracy
z Żorską Izbą Gospodarczą) projekt przewidziany dla fototechników, techników obsługi ruchu turystycznego i hotelarzy (wyjazdy na staże zagraniczne do Włoch i na Węgry)

Erasmus+ - Redy, steady, work! Skierowany do uczniów i nauczycieli, dotyczący partnerstwa strategicznego i współpracy szkół – Hiszpania, Chorwacja, Luksemburg i Grecja.

Zespół Szkół nr 3 w Żorach

Dane teleadresowe
adres: os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory        
telefon: +48 601 165 548      
e-mail: zs3zory@op.pl
strony internetowe: www.zs3zory.aplus.pl, www.plastykzory.pl

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta

Szkoła posiada bogatą bazę sportową składającą się z dwóch sal gimnastycznych, hali treningowej, siłowni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Ponadto w szkole znajduje się profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownia fonetyczna, a sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne bądź zestawy multimedialne. Szkoła osiąga dobre wyniki egzaminu maturalnego, a 85% absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Jest to szkoła przyjazna uczniowi co przekłada się na regularne wspólne wędrówki po górach, spotkania z przyjaciółmi z Klubu Herbertowskich Szkół i współpracę z rówieśnikami z całej Europy w ramach programów Erasmus+. Siatkarze to aktualni mistrzowie Polski Juniorów i brązowi medaliści Mistrzostw Polski Młodzików.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

 • Klasa o profilu policyjno–prawnym: przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty uzupełniające: podstawy prawa, wiedza o Policji, samoobrona, języki obce: angielski, francuski lub niemiecki.
 • Klasa o profilu ratownictwo medyczne: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: pierwsza pomoc przedmedyczna, języki obce: angielski, włoski lub niemiecki.
 • Klasa o profilu piłka siatkowa mężczyzn (KS „Jastrzębski Węgiel”) klasa mistrzostwa sportowego: przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, przedmioty uzupełniające: piłka siatkowa.

Liceum Plastyczne

Liceum plastyczne jest czteroletnią szkołą artystyczną przygotowującą do zewnętrznego egzaminu maturalnego i kończącą się egzaminem dyplomowym w zawodzie „plastyk”, który uprawnia ucznia do wykonywania zawodu ze swojej specjalizacji. Umożliwia kontynuowanie edukacji na wszystkich kierunkach artystycznych związanych ze sztukami pięknymi oraz na kierunkach architektonicznych. Zajęcia artystyczne odbywają się w bogato wyposażonych pracowniach: rzeźby, ceramiki, malarstwa, fotografii artystycznej oraz projektowania, gdzie uczniowie mają do dyspozycji wszelkiego rodzaju nowoczesny sprzęt z profesjonalnym oprogramowaniem. Szkoła bierze udział w plenerach, wystawach, warsztatach oraz przeglądach artystycznych. Uczniowie prezentują swoje prace podczas corocznego wernisażu.

Planowany oddział klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

 • Fotografia artystyczna (grupa 1)
 • Projektowanie graficzne (grupa 2)

Specjalizacje prowadzone będą w ramach jednego oddziału klasy I.  Przedmioty rozszerzone: historia sztuki i matematyka. Języki obce: angielski, włoski lub francuski lub niemiecki.

Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika

Dane teleadresowe:
adres: ul. Rybnicka 5, 44-240 Żory   
telefon: 32 43 42 944 
e-mail: zsbi@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.zsbi.pl i www.facebook.com/zsbizory 

Najlepsza szkoła techniczna w Żorach, według miesięcznika „Perspektywy”. W rankingu z 2017 r. „Budowlanka” otrzymała „Srebrną Tarczę”. Została sklasyfikowana na 23. miejscu na Śląsku. Co roku uczniowie zostają laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie jest powyżej średniej krajowej. Szkoła zapewnia uczniom nowoczesną, zmodernizowaną w 2018 r. bazę edukacyjno-techniczną. Kompleksowo wyposażone, certyfikowane pracownie zawodowe cechuje wysoki standard jakości i bezpieczeństwa.

Doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe uczniowie zdobywają w trakcie praktyk i staży zagranicznych. Finansowane ze środków unijnych działania potwierdzone są certyfikatami międzynarodowymi oraz dokumentem „Europass Mobilność”.

Szkoła realizuje projekty: „Kariera i kompetencje”, „Profi-Szkoła”, „FRSE- Inwestuj w siebie, inwestuj w przyszłość”. Współpracuje z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami: „Lindner”, Politechnika Śląska w Gliwicach, Żorska Izba Gospodarcza ŻoRiG.

Szkoła podejmuje nowe kierunki rozwoju, kreowane przez potrzeby rynku pracy. W związku z tym został stworzony nowy zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019:

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie NOWOŚĆ - uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie: wykonywanie robót tynkarskich, okładzinowych, podłogowych, malarskich i tapeciarskich. Współpraca z firmą „Lindner” gwarantuje certyfikowane szkolenia praktyczne i praktyki zawodowe. Firma ta oferuje absolwentom pracę na budowach w Polsce i za granicą.
 • Technik budownictwa - uczniowie tworzą części składowe projektów budowlanych (rysunek architektoniczny i konstrukcyjny; sporządzają dokumentację kosztorysową i przetargową). Wykonują roboty zbrojarskie, tynkarskie, murarskie. Współpracują z firmami budowlanymi w regionie. Biorą udział w certyfikowanych szkoleniach praktycznych i praktykach zawodowych.
 • Technik elektryk - uczniowie projektują, konstruują, montują, utrzymują w ruchu urządzenia elektryczne oraz systemy zasilane energią elektryczną. Do szkoły zgłaszają się regionalni pracodawcy poszukujący absolwentów. Zapewniają im doskonałe warunki pracy. Zdobyte w szkole uprawnienia umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Technik geodeta - klasy współpracują z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach i wykładach, obsługują nowoczesne przyrządy geodezyjne oraz wykonują pomiary w terenie przez cały rok, sporządzają mapy i plany geodezyjne.
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – uczniowie zdobywają umiejętności dzięki bogatej bazie technicznej. Pracownie wyposażone są w tablety graficzne niezbędne w tworzeniu projektów wektorowych, wysokiej jakości monitory, maszyny i urządzenia do profesjonalnego druku oraz obróbki zdjęć np. ploter, drukarki, skanery, aparat fotograficzny ze statywem. Przewidziane są szkolenia w zakresie: druku 3D, animacji 3D oraz zajęcia artystyczne dla informatyków i grafików - Art For IT.
 • Technik informatyk - uczniowie montują podzespoły komputerowe, konfigurują systemy operacyjne Windows, Linux i Windows Serwer. Tworzą strony internetowe z wykorzystaniem HTML, CSS, JS, PHP i SQL. Konfigurują i obsługują urządzenia sieciowe, uczestniczą w wycieczkach branżowych do firmy GOODRAM, i wykładach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
 • Technik mechatronik - nowy sprzęt gwarantuje uczniom zdobywanie umiejętności programowania sterowników, modelowania w programie AutoCAD, obsługę drukarek 3D. Dydaktyczna obrabiarka CNC stanowi nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające uczniom kształcenie i przygotowanie się do przyszłej pracy w zawodzie. Przewidziane są dodatkowe szkolenia w zakresie obsługi CNC i „Inżynierii projektowania 2D i 3D”.
 • Technik pojazdów samochodowych - uczniowie będą rozwijać umiejętności praktyczne w nowowybudowanej hali diagnostyki pojazdów samochodowych.  Zaplanowano  szkolenia, finansowane w ramach środków unijnych - „Zawansowane regulacje geometrii zawieszenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. tuning samochodu”, „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”.

Przewidywane rozszerzenia od drugiego roku nauki obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka i geografia. Wiodącym językiem obcym jest język angielski, który udoskonalany jest podczas dodatkowych, zawodowych lekcji języka. Drugi język do wyboru to  francuski i niemiecki.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Dane teleadresowe
adres: Powstańców 6, 44-240 Żory   
telefon: 32 43 42 933 
e-mail: sekretariatlo@tlen.pl   
strona internetowa: www.1lo.zory.pl

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

To nowoczesna szkoła z 95-letnią historią i wyjątkową atmosferą położona w centrum miasta i otwarta na młodych ludzi z pasją -tacy uczniowie będą się tu czuli wyjątkowo. Wyróżnia się innowacyjnością w zakresie kształcenia językowego oraz nowatorskich metod nauczania. W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” ze względu na wyniki matur i osiągnięcia liceum wielokrotnie uzyskało tytuł Brązowej Szkoły, a w 2016 roku Srebrnej Szkoły, znajdując się wśród 40 najlepszych liceów w województwie śląskim. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pomocami i sprzętami (biofeedback, sita), wykorzystywanymi przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną (terapeuci, psycholog, rewalidatorzy, neurologopeda). Szkoła realizuje międzynarodowe programy i projekty edukacyjne, w tym wymiany międzynarodowe.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019

 • Dwujęzyczna politechniczna, akademicka: przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka; fizyka lub geografia; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, fizyka, matematyka stosowana; dodatkowy przedmiot: matematyka stosowana (program autorski); języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański.
 • Politechniczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka; dodatkowy przedmiot: matematyka stosowana (program autorski); języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański.
 • Prawniczo - dziennikarska: przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; dodatkowe przedmioty: logika, edukacja prawna lub zajęcia dziennikarskie; języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański.
 • Dwujęzyczna medyczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, biologia w medycynie, geografia; języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański.
 • Przyrodnicza, eksperymentalna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski; dodatkowy przedmiot: metoda eksperymentu naukowegow przedmiotach przyrodniczych; języki obce: angielski oraz niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański
 • Mistrzostwa sportowego – koszykówka chłopców: przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; języki obce: angielski oraz niemiecki

Technikum nr 4

Technikum nr 4 jest nowopowstałą placówką na żorskim rynku edukacyjnym. Szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. Nastawione jest na wysokospecjalistyczne kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych pracodawców. Uczniowie technikum korzystają z bogatej bazy zespołu szkół, instytucji środowiska lokalnego  i pracodawców. W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie będą uczestniczyli w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019

 • Technik gazownictwa (klasa patronacka) – jedyna w województwie śląskim!

Kwalifikacje zawodowe:
- organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
- organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych,
Praktyki zawodowe: Polska Spółka Gazownicza. Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub hiszpański

Jedyna w województwie śląskim i jedna z kilku w Polsce klasa patronacka Polskiej Spółki Gazowniczej. Zapewnia opiekę merytoryczną specjalistów w zakresie gazownictwa, praktyki zawodowe oraz wsparcie Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu. W szkole powstanie pracownia sieci gazowych, sfinansowana przez Polską Spółkę Gazownictwa. Oddział w Zabrzu oraz Urząd Miasta w Żorach.

 • Technik realizacji nagrań i nagłośnień - jedna z trzech w województwie śląskim, jedyna w Subregionie Zachodnim

Kwalifikacje zawodowe:
- realizacja nagrań
- realizacja nagłośnień
Praktyki zawodowe: Miejski Ośrodek Kultury, kino „Na Starówce”, „Radio Żory”, Estrada Rybnicka
Języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub hiszpański
Współpraca: Państwowa Szkoła Muzyczna w Żorach. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Estrada Rybnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Technik analityk

Kwalifikacje zawodowe:
- przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
- wykonywanie badań analitycznych
Praktyki zawodowe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach
Języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub hiszpański
Współpraca: Urząd Miasta w Żorach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Immuniq. Spółka SA. Żory.

Ucz się w Żorach - poznaj ofertę szkół średnich!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.