Wiadomości z Żor

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

  • Dodano: 2020-06-17 09:00

Prezydent Miasta Żory ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy przeprowadzą w tym roku powszechny spis rolny.

Nabór chętnych prowadzony jest od 15 czerwca do 8 lipca

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) Prezydent Miasta Żory podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Żory. Powszechny spis rolny odbędzie się w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełnić następujące warunki:

  • być pełnoletni,
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Żory,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email, oświadczenia o spełnianiu wymogu niekaralności, składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną, których ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Oferty na rachmistrza terenowego można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Żory al. Wojska Polskiego 25, umieścić w urnie podawczej umieszczonej w wejściu do budynku lub złożyć w Gminnym Biurze Spisowym - w siedzibie Urzędu Miasta, Wydziale Inżynierii Środowiska (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 32 43 48 264.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.