Wiadomości z Żor

Przed nami październikowa Sesja Rady Miasta. Poznaj porządek obrad!

 • Dodano: 2023-10-20 08:15, aktualizacja: 2023-10-20 08:26

Najbliższa sesja Rady Miasta Żory, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 26 października. Początek o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LIX/23 z sesji Rady Miasta.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Żory o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto Żory w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach z terenu miasta zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2024 roku.
 7. Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach z terenu miasta zobowiązanych do przyjęcia nieletnich w celu wykonywania pracy wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez nieletnich w 2024 roku.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Żory dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022 złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające z upoważnienia Prezydenta decyzje administracyjne.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok złożonych przez Radnych Rady Miasta Żory.
 10. Informacja Wojewody Śląskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta za rok 2022.
 11. Rozpatrzenie spraw:
  1. Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki.
  2. Zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok.
  3. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2023-2047.
  4. Opłaty targowej.
  5. Podatku od nieruchomości.
  6. Podatku od środków transportowych.
  7. Zmiany Uchwały Nr 678/LIII/23 Rady Miasta Żory z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Bażanciej w Żorach".
  8. Zmiany Uchwały Nr 732/LVIII/23 Rady Miasta Żory z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23 w Żorach".
  9. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
  10. Zmiany Uchwały Nr 185/XIV/96 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 14.02.1996 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Żory.
  11. Zmiany Uchwały Nr 343/XXIII/20 z 29.10.2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żory.
  12. Wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
 13. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również