Wiadomości z Żor

Projekt "Moja firma - moja niezależność II"

  • Dodano: 2017-07-12 07:45, aktualizacja: 2017-07-10 12:05

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność II”.

Planowany nabór do projektu: sierpień 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się:
• osoby po 30 roku życia,
• zamieszkujące na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego,
• bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
• nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
• należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezpłatne formy wsparcia w ramach projektu:

• Spotkanie z Doradcą Zawodowym
• Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
• Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
• Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
• Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia finansowego na założenie działalności (m.in.):
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne,
• reklama (do 10% wartości dotacji),
• środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
• prace remontowo-adaptacyjne,
• środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego:
• składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

Więcej informacji o projekcie w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również