Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Pożyczki dla firm i na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • Dodano: 2018-10-30 11:15

W 2002 roku w naszym mieście powstał Fundusz Pożyczkowy ARP S.A., utworzony ze środków Miasta Żory. Mogą z niego skorzystać osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Żor.

Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. jest przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Żor. Pożyczkę w wysokości do 30 000,00 zł można przeznaczyć na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub na zakup środków obrotowych. Pożyczka oprocentowana jest w oparciu o stopę referencyjną ogłaszaną przez Komisję Europejską i wynosi od 3,85%.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria:

  • posiadają zdolność kredytową;
  • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie sądowe, układowe, ugodowe, bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe;
  • nie mają zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • nie mają zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych;
  • rozpoczynają lub prowadzą działalność na terenie Gminy Żory.

Szczegółowych informacji udziela Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., mieszcząca się przy al. Wojska Polskiego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Telefon: 32 435 15 66, e-mail: arpsa@ka.onet.pl, www.arpsa.pl.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.