Wiadomości z Żor

Poznaj projekty zgłoszone do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024!

  • Dodano: 2023-08-10 08:15, aktualizacja: 2023-08-10 08:23

Żorzanie po raz kolejny pokazali, że świetnych pomysłów na rozwój naszego Miasta im nie brakuje! Mieszkańcy zgłosili w tym roku 14 projektów, które chcieliby zrealizować w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Wszystkie zostały sprawdzone przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory. Wyniki tej oceny przedstawiamy poniżej.

Weryfikacja wniosków w ŻorskimBudżecie Obywatelskim

Przypomnijmy, że w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2024 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na ŻBO, czyli 2 500 000 zł.

Wszystkie projekty zgłoszone przez żorzan trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem była weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

Urząd Miejski w Żorach przedstawił wyniki weryfikacji w formie tabeli na stronie TUTAJ. W przypadku ocen negatywnych podane zostało uzasadnienie takiej oceny. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu. Odwołania przyjmowane będą do 17 sierpnia włącznie.

 Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:

  1. pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
  2. pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
  3.  elektronicznej na adres e-mail: wpks@um.zory.pl,
  4. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie prosimy o korzystanie z formularza dostępnego do pobrania poniżej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również