Wiadomości z Żor

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - grudzień 2020

  • Dodano: 2020-12-17 07:45, aktualizacja: 2020-12-17 07:56

W przyszłym tygodniu, przed sesją Rady Miasta Żory, na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Edukacji. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 21 grudnia o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Również w poniedziałek, 21 grudnia o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Żory.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu Nr 9.
7. Zamknięcie posiedzenia.

We wtorek, 22 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Obrady rozpoczną się o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Również we wtorek, 22 grudnia odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Obrady rozpoczną się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski:
    - informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2020r.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.