Wiadomości z Żor

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - czerwiec 2020

  • Dodano: 2020-06-19 09:30

Sesję absolutoryjną Rady Miasta Żory poprzedzą posiedzenia komisji branżowych.

W najbliższy poniedziałek 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9.

Porządek obrad prezentuje się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu nr 2/2020.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Tego samego dnia odbędzie się również posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Zaplanowano je o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu nr 2/2020.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Radni wchodzący w skład Komisji  Kultury, Sportu i Młodzieży spotkają się we wtorek, 23 czerwca o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019."
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Na środę 24 czerwca zaplanowano posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Radni spotkają się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy żorskim rynku.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Również w środę, 24 czerwca spotkają się Radni wchodzący w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
5. Analiza informacji na temat dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2019 roku.
6. Analiza zaległości podatkowych oraz ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych w 2019 roku.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta (przy okazji omawiania projektu uchwały w sprawie: zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego omówione zostanie sprawozdanie z realizacji Żorskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku).
8. Sprawy różne, wolne wnioski:
- wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, darowizny, zamiany, wykaz nieruchomości przejętych z mocy prawa oraz wykaz nieruchomości sprzedanych w trybie przetargów nieograniczonych przez Gminę Miejską Żory w IV kwartale 2019 roku,
- wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, darowizny, zamiany, wykaz nieruchomości przejętych z mocy prawa oraz wykaz nieruchomości sprzedanych w trybie przetargów nieograniczonych przez Gminę Miejską Żory w I kwartale 2020 roku.
9. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również