Wiadomości z Żor

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ. Za nami debata

  • Dodano: 2019-03-28 08:15, aktualizacja: 2019-03-27 13:08

To tytuł debaty społecznej, która odbyła się we wtorek w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Rady Miasta w Żorach oraz rad i zarządów dzielnic, a także kierownictwo jednostki i policjanci. Organizacja debat społecznych to jeden z elementów trwającego od 2016 roku procesu uspołeczniania Policji.

Jak przebiegała debata?

W godzinach popołudniowych w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w dzielnicach naszego miasta i problemom zgłaszanym przez mieszkańców. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przewodniczący zarządów i rad dzielnic, a także członkowie rady miasta, zasiadający m.in w komisji ds. bezpieczeństwa.

Przybyłych gości przywitał Komendant Miejski Policji w Żorach insp. Grzegorz Grabiec, który zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów w 2018 roku i wprowadził obecnych na spotkaniu do tematyki debaty. W dalszej części asp.szt. Kamila Siedlarz omówiła zasadnicze filary oraz narzędzia urzeczywistniające proces uspołeczniania policji tj. program "Dzielnicowych bliżej nas", czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Uczestnikom debaty po raz kolejny zaprezentowano założenia programu dedykowanego policjantom pierwszego kontaktu, omówiono nowy model funkcjonowania dzielnicowych, a także wskazano na takie narzędzia jak aplikacja "Moja Komenda", portal "Dzielnicowy bliżej nas", czy możliwości indywidualnego oraz grupowego kontaktu z policjantem odpowiedzialnym za dany rejon służbowy. Przybliżono ponadto zasady opracowywania planów działania priorytetowego dla poszczególnych dzielnic w oparciu m.in o konsultacje społeczne.
 

Ostatnią część prezentacji, poprzedzającą kulminacyjny moment spotkania, poświęcono 2,5-letniemu funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i analizie aktywności mieszkańców, a także charakterystyce nanoszonych na mapę zgłoszeń. Zaznaczono, że narzędzie w postaci mapy jest jednym z systemowych rowiązań służących zwiększeniu efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem j, a tym samym odzwierciedleniem Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2020.

We wczorajszej debacie uczestniczyli rówież podinsp. Agata Głowacka oraz podinsp. Marek Sobiegraj – naczelnicy wydziałów: ruchu drogowego i prewencji, kierownik rewiru dzielnicowych asp.szt. Marian Sadowski oraz dzielnicowi i policjant realizujący zadania w zakresie profilaktyki społecznej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.