Wiadomości z Żor

Kule Doskonałości dla miasta z okazji 30-lecia PSONI

  • Dodano: 2018-10-19 12:15

Wyjątkowe statuetki – Kule Doskonałości, medale „FIDELITER et CONSTANTER” (Wiernie i Wytrwale) i Dyplomy Honorowe za wieloletnią współpracę wręczono podczas wczorajszej (18.10) gali z okazji 30-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach. Nagrody odebrał m.in. Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha i Przewodniczący Rady Miasta Żory Piotr Kosztyła.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach działa od 1988 roku. Za 30 lat wzorowej współpracy, podczas obchodów jubileuszu w czwartek, w kinie „Na Starówce”, wyróżniono Dyplomem Honorowym i wyjątkową statuetką – Kulą Doskonałości – Gminę Miejską Żory, Radę Miasta Żory i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach. Nagrody na scenie odebrał Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, Przewodniczący Rady Miasta Żory Piotr Kosztyła i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Weronika Cębrzyna.

Gmina Miejska Żory, Prezydent Waldemar Socha - organ jednostki samorządu terytorialnego, który od początku swojego istnienia jest przychylnie nastawiony w kierunku rodziców, opiekunów oraz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególną pomoc i zaangażowanie Zarząd Koła otrzymał w latach 2013-2016, podczas realizacji inwestycji budowy nowego Ośrodka Wczesnej Interwencji i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Gmina Miejska w Żorach od wielu lat dba o współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w Żorach pełnią istotną rolę m.in. w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rada Miasta Żory, Piotr Kosztyła - instytucja, która w ostatnich latach miała decydujący wpływ na kształtowanie charakteru działalności PSONI w Żorach. Dzięki pomocy, zaangażowaniu i empatii członków rady miasta możliwe były starania o akceptację, godność i równe szanse dla osób zagrożonych wykluczeniem. W trakcie trwania każdej z kadencji mogliśmy zawsze liczy na pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie działania Zarządu Koła PSONI spotykają się z akceptacją i zawsze możemy liczyć na udział w ważnych chwilach naszej działalności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach  - ośrodek ten odegrał kluczową rolę w trakcie tworzenia w latach 1997-2000 Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przez wszystkie lata działania Zarządu Koła PSONI stanowi ogromne wsparcie w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  W chwili obecnej we wspólnym partnerstwie realizują projekt „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest wiodącym ośrodkiem i autentyczną instytucją działającą na rzecz rodziców, opiekunów i osób z niepełnosprawnościami. 

Podczas gali wręczono również medale „FIDELITER et CONSTANTER” (Wiernie i Wytrwale) i Dyplomy Honorowe. Wraz z Kulą Doskonałości przyznawane są osobom i instytucjom, które w szczególny sposób zasłużyły się do realizacji celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W gronie laureatów znaleźli się:

Janina Golicz - rodzic osoby z niepełnosprawnością i główna inicjatorka powstania żorskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To dzięki jej zaangażowaniu, pracy i poświęceniu 30 lat temu w Żorach zmienił się los osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Po utworzeniu Koła dążyła do integracji dzieci i rodzin z niepełnosprawnościami poprzez organizację wspólnych uroczystości. Dzięki jej staraniom powstał Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy (dziś OREW), Punkt Wczesnej Interwencji (dziś OWI).

Jolanta Zegrodzka - rodzic osoby z niepełnosprawnością. Jest jedną z głównych inicjatorek powstania żorskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzięki swojej determinacji oraz troskę o dalsze losy dzieci z niepełnosprawnością podjęła starania, aby zrzeszyć jak największą liczbę opiekunów w celu poprawy warunków życia dzieci i osób dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Doprowadziła do powstania żorskiego koła w 1988 roku. Po utworzeniu Koła dążyła do integracji dzieci i rodzin z niepełnosprawnościami poprzez organizację wspólnych uroczystości.

Anna Jakubowska - rodzic osoby z niepełnosprawnością. Również należy do grona osób, które były głównymi inicjatorami powstania żorskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podejmując starania na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych dała się poznać, jako człowiek pełen pasji, empatii i wrażliwości na potrzeby innych, ale przede wszystkim, jako człowiek niegodzący się na stygmatyzację i wykluczenie społeczne. Podjęła pierwsze starania w celu utworzenia żorskiego Koła.

Zofia Turek - jest rodzicem osoby z niepełnosprawnością i od 28 lat jest członkiem Stowarzyszenia a od 18 lat jest Skarbnikiem Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizacje różnego rodzaju wyjazdy dla rodzin oraz osób z niepełnosprawnością takie jak pielgrzymki, turnusy rehabilitacyjne, kuligi, zabawy karnawałowe, andrzejkowe. Wspiera rodziny w uzyskiwaniu należnych im dofinansowań.

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha - od początku swojej prezydentury wspiera wszelkie działania Zarządu Koła. To dzięki jego zaangażowaniu zaprojektowano i wybudowano nowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz utworzono Świetlicę Rewalidacyjno – Rehabilitacyjną dla osób po 25 roku życia. Przez wszystkie lata współdziałania w regionie z Zarządem Koła PSONI w Żorach konsekwentnie dąży do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz walczy z ich wykluczeniem.

Odznaczenia przyznała Kapituła Odznaczeń PSONI, w skład której weszła m.in. Prezeska Zarządu Głównego.

Podczas uroczystości Przewodnicząca Zarządu Koła Izabela Bester w imieniu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach z rąk Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego i Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych Jacka Świerkockiego odebrała Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Kule Doskonałości dla miasta z okazji 30-lecia PSONI

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również