Wiadomości z Żor

Konkurs na dofinansowanie projektów ze środków EFRR

  • Dodano: 2015-10-27 09:00
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47 pełniące funkcjęInstytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,  Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:
 
 
 
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
 
  • Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO  (203 308 800,00 PLN) w tym 100% EFRR
  • Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania - 2 000 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 
 
w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
 
  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
 
w ramach pomocy de minimis:
  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
 
Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również