Wiadomości z Żor

Działania Edukacyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

 • Dodano: 2015-10-12 09:30, aktualizacja: 2015-10-13 00:09
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne oraz dwa szkolenia, które odbędą się w połowie października.
 
 
Spotkanie informacyjne  pt.: "Nowe zasady realizacji usług edukacyjnych dla przedsiębiorców i ich pracowników w perspektywie 2014-2020 - Rejestr Usług Rozwojowych".


Spotkanie informacyjne poświęcone będzie zasadom realizacji usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 
Termin i miejsce spotkania:    
Termin: 14 październik 2015 r.
Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Tematyka spotkania:
 • Co to jest i czemu służy Rejestr Usług Rozwojowych?
 • Rejestracja Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe w systemie - warunki brzegowe.
 • Rejestracja usługi rozwojowej w systemie RUR.
 • System punktów rozwojowych działalności gospodarczej.
Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy:pirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
 
 
1. Szkolenie pt.: "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie i obsługa LSI, w projektach współfinansowanych z EFS".

Szkolenie poświęcone będzie między innymi zasadom przygotowania wniosku o dofinansowanie, konstruowaniu budżetu oraz obsłudze Lokalnego Systemu Informatycznego.
 
 
Termin i miejsce szkolenia:    
Termin: 15 październik 2015 r. 
Rejestracja: 08:20-08.30
Godz. spotkania/szkolenia: 08.30-15.30
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Tematyka szkolenia:
 • Podmioty zaangażowane w realizację projektu
 • Szczegółowy opis projektu
 • Zakres rzeczowo-finansowy
 • Poziom dofinansowania, montaż finansowy
 • Mierzalne wskaźniki projektu

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
 
 
2. Szkolenie pt.: "Od pomysłu do rynku - wsparcie przedsiębiorców w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i innowacji w perspektywie UE 2014-2020".


Szkolenie dotyczy możliwości oraz zasad pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia na badania, rozwój i innowacje ze środków krajowych, regionalnych i wspólnotowych.
 
Termin i miejsce szkolenia:    
Termin: 16 październik 2015 r. 
Rejestracja: 08:20-08.30
Godz. spotkania/szkolenia: 08.30-15.30
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
 
Tematyka szkolenia:
 • Badania, rozwój i innowacje, wsparcie na poziomie regionalnym - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i wdrożeń na poziomie krajowym - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Wspieranie projektów badawczych i generowanie innowacji na poziomie wspólnotowym - Program Horyzont 2020
Zasady rekrutacji:
 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy:lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również