Wiadomości z Żor

Akademia świadomego rodzica, czyli nowy projekt MOPS Żory

  • Dodano: 2021-02-17 08:00, aktualizacja: 2021-02-17 10:22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach został partnerem w realizacji projektu Erasmus+ pt. „Akademia świadomego rodzica - Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”. Pozwoli on na podniesienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych, a także wpłynie na rozwój kompetencji pracowników MOPS, wspierających tych rodziców.

Projekt „Akademia świadomego rodzica

Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” jest realizowany od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. Na realizację tego projektu   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach pozyskał dofinansowanie w wysokości 27 383,00 euro z unii europejskiej w ramach programu Erasmus+.  Realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz edukacji SMART z Opola, a organizacjami partnerskimi w tym projekcie oprócz MOPS w Żorach są: Nstituto De Apoio À Criança  z Portugali i VieĄoji Įstaiga Mano Šeimos Akademija z Litwy.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców  zastępczych oraz poszerzanie i rozwój kompetencji pracowników MOPS wspierających tych rodziców. W ramach projektu odbędą się różnorodne szkolenia stacjonarne i online, webinaria, a także zostanie opracowany rodzaj poradnika tzw. „Help-desk” głównie dla rodziców zastępczych. Przewidziane są także wyjazdy do Wilna i Lizbony, zarówno pracowników MOPS Żory zajmujących się rodzinami zastępczymi, jak i samych rodziców zastępczych.  Zostanie także stworzona strona internetowa wraz z forum dla rodziców zastępczych oraz powstaną filmy, plakaty i ulotki  promujące pieczę zastępczą.

Chcemy zachęcić nowych kandydatów na rodziców zastępczych do sprawowania opieki nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać  w rodzinie biologicznej – mówi Weronika Cębrzyna, Dyrektor MOPS Żory.

Wszystkich chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zachęcamy do kontaktu  z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej MOPS Żory, osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Ks. Przemysława 2 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 43 42 412 albo 32 43 43 713 wew. 21, 32, 33.

Akademia świadomego rodzica, czyli nowy projekt MOPS Żory

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.