Katalog firm

dodaj firmę

Żorska Izba Gospodarcza Żory

Adres i telefon

ul. os. Sikorskiego 52
44-240 Żory
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 8:00 - 15:00
 • Wtorek: 8:00 - 15:00
 • Środa: 8:00 - 15:00
 • Czwartek: 8:00 - 15:00
 • Piątek: 8:00 - 15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Żorska Izba Gospodarcza w Żorach jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ich związki. Terenem działania Izby jest obszar województwa śląskiego. Żorską Izbę Gospodarczą powołano postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy w dniu 30 czerwca 1999r. Żorska Izba Gospodarcza działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz postanowień Statutu Izby.

Cele i zadania Izby:

 • ochrona i rozwój przedsiębiorczości w regionie;
 • integracja przedsiębiorców regionalna i branżowa;
 • wspólna reprezentacja interesów przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych z wnioskami, propozycjami i opiniami;
 • lobbing na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców w kraju i w regionie;
 • działania zmierzające do systematycznego doskonalenia i aktualizacji wiedzy członków poprzez udostępnianie najnowszych wyników w nauce i technice w kraju i na świecie;
 • upowszechnianie i kreowanie nowatorskich form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów i usługodawców;
 • prowadzenie bieżących analiz marketingowych;
 • bieżąca informacja dla członków Izby;
 • wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych;
 • pomoc prawna dla członków Izby;
 • opiniowanie istniejących i projektowanych aktów legislacyjnych;
 • inicjatywy prawne na szczeblu regionalnym i krajowym;
 • lobbing na rzecz ochrony interesów polskich przedsiębiorców;
 • organizowanie działalności samopomocowej wśród członków;
 • prowadzenie działalności klubowej;
 • wspólne akcje charytatywne;
 • wspólne działanie na rzecz edukacji kultury i kultury fizycznej;
 • szerzenie postawy życiowej otwartej na potrzeby drugiego człowieka;
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez kultywowanie i szerzenie zamiłowania do przyrody, kultury i sztuki;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej.

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • Żorska Izba Gospodarcza posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Żor od 2017 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.