Wiadomości z Żor

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

  • Dodano: 2009-03-31 10:47

Postępowanie ewidencyjne od 31.03.2009r. podstawa prawna: ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 97)


Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wymaga złożenia przez osobę fizyczną wniosku na urzędowym formularzu. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolników.

Wniosek o wpis czy zmianę wpisu może zostać wysłany listem poleconym, jednak wtedy musi być opatrzony odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Wniosek może być złożony w wersji elektronicznej, opatrzony podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Źródło: www.zory.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również