Wiadomości z Żor

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach zostanie rozbudowany

  • Dodano: 2019-07-14 09:30

Dzieciaki z Baranowic już wkrótce zyskają nową szkołę i przedszkole. UM Żory zdecydował się na pełną przebudowę ZSP nr 5. Pracę potrwają aż do sierpnia 2020 roku!

UM Żory rozpisał właśnie przetarg na przebudowę Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Baranowicach. Projekt zakłada nie tylko modernizację placówki, ale również jej rozbudowę o zupełnie nowy budynek.

Zakres prac obejmuje przebudowę części pomieszczeń w istniejącej szkole oraz dobudowę nowego trzykondygnacyjnego budynku. Jego kubatura ma wynieść 2181,37 m3 (wysokość 15,37 m, długość 9,87 m, szerokość 16,47 m). Łącznie powierzchnia projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku to 814,76 mkw (parter – 400,66 mkw, I piętro 211,91 mkw, II piętro 202,19 mkw). 

Pierwszy etap robót obejmie przebudowę szatni i kotłowni oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń przed zakończeniem prac (do 15 listopada 2019). Co zostanie wyremontowane? To m.in. przebudowa przyłącza wody, zaworu pierwszeństwa pożarowego wraz z połączeniem do istniejącej instalacji ppoż. i zimnej wody, przyłącza gazu, połączenie instalacji technologicznej kotłowni gazowej do instalacji c.o. szkoły (obieg szkoła, sala gimnastyczna, przedszkole), wymiana zaworów termostatycznych i grzejnikowych w budynku szkoły, wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zapewnienia ogrzewania w budynku szkoły. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dopuszczenia UDT dla kotłowni gazowej, zapewnienia ciągłości dostaw c.w.u. w obiekcie, a roboty nie mogą kolidować z funkcjonowaniem szkoły. 

W etapie drugim pełnej przebudowy szkołę czeka wyburzenie ścian działowych oraz usunięcie starych posadzek w obrębie parteru w prawym skrzydle istniejącego budynku, a później wymurowanie nowych ścian działowych, wykonanie warstw izolacyjnych i posadzek w tym miejscu, montaż drzwi i prace malarskie. 

W ramach rozbudowy placówki zostanie stworzony dodatkowy budynek, z którym wiąże się wykonanie wykopu budowlanego, zdjęcie humusu, wykonanie fundamentów pod budynek oraz uzbrojenia, wykonanie ścian i stropów wszystkich kondygnacji, więźby dachowej i pokrycia dachu, zamknięcie budynku (montaż stolarki zewnętrznej), wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych oraz zewnętrznych (w tym elewacji budynku).

Nowy budynek to również roboty instalacyjne, w tym przebudowa przyłącza wody i kolidującego z rozbudową przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie w rozbudowie instalacji c.o. i c.w.u., a także instalacji kanalizacyjnej i hydrantowej. Wykonawca rozbudowy będzie musiał przeprowadzić również roboty elektryczne, łącznie z instalacją oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, instalacjami teletechnicznymi i CCTV, ochrony przepięciowej i instalacji uziemiająco-odgromowej. 

Teren budowy wymaga również właściwego zagospodarowania terenu, w tym wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją (zgodnie z inwentaryzacją zieleni), wykonanie nowego ogrodzenia terenu szkoły od strony ul. Strażackiej – ogrodzenie systemowe panelowe w kolorze zielonym, wykonania nowych nawierzchni asfaltowych placów i dróg dojazdowych (nowy odcinek drogi dojazdowej oraz nawierzchnie sfrezowane) i robót towarzyszących związanych z zagospodarowaniem terenu: humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, wykonanie nasadzeń i odwodnienie nawierzchni utwardzonych poprzez wpusty uliczne.

Na wykonanie I etapu rozbudowy zwycięzca przetargu ma czas do 15 listopada tego roku. Cały projekt ma zamknąć się maksymalnie 14 sierpnia 2020 roku. 

Ostateczny termin składania ofert konkursowych upływa 24 lipca. Po tym czasie dowiemy się, kto podejmie się inwestycji, na którą zabezpieczono w budżecie miasta orientacyjną kwotę 1,15 mln złotych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również