Wiadomości z Żor

Zasady prowadzenia przydomowego kompostownika

  • Dodano: 2023-07-21 11:15

Kompostujesz odpady biodegradowalne i korzystasz z częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Sprawdź, czy robisz to dobrze.

Mieszkańcy zachęcani do kompostowania bioodpadów

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory (uchwała nr 636/L/22 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2022 r.) mieszkańcy deklarujący posiadanie kompostownika przydomowego oraz korzystający z częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pamiętać o tym, że kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, może odbywać się tylko w dostosowanych do tego kompostownikach przydomowych i powinno odbywać się na przepuszczalnym podłożu.

Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (tj. odpadów kuchennych i odpadów zielonych) w zbiornikach na płynne odchody zwierzęce, potocznie zwanych obornikami bądź gnojownikami, nie jest uważane za kompostowanie odpadów komunalnych w przydomowym kompostowniku i nie przysługuje za nie zwolnienie.

Przydomowy kompostownik: Czy wiesz, jak skorzystać z ulgi w opłatach za odpady?

Jednocześnie władze miasta przypominają, że kompostując odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych na terenie swojej nieruchomości zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania worków na te odpady. Oznacza to, że worki koloru brązowego (na odpady ulegające biodegradacji: odpady kuchenne jak i odpady zielone) nie są odbierane spod nieruchomości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również