Wiadomości z Żor

Zabawa z chemią

  • Dodano: 2021-05-18 11:15

Moc atrakcji czekała na uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty podczas wyjątkowych warsztatów chemiczno-przyrodniczych oraz spektakularnego pokazu chemicznego, które odbyły się 17 maja na terenie placówki.

Dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym wzięli udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”. Dzieci były świadkami spektakularnych reakcji i wybuchów, a ponadto same wykonały eksperyment sublimacji suchego lodu! Chcieliśmy umilić uczniom dzień powrotu do zajęć stacjonarnych, stąd pomysł na zorganizowanie Dnia Naukowca właśnie dziś, aby dzieci nie czuły się przytłoczone po tak długiej przerwie. Połączenie nauki z zabawą oraz niesamowitymi wrażeniami sprawia, że dzieci łatwiej przyswajają wiedzę – mówi Edyta Wesołowska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach.

Wsparcie finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliło na doposażenie w 2020 roku dwóch nowoczesnych pracowni tematycznych tj. biologiczno-geograficznej oraz chemiczno-fizycznej. Pracownie wzbogaciły się o niezbędne materiały dydaktyczne, takie jak: mikroskopy, plansze i modele dydaktyczne, odczynniki chemiczne, a także stoły demonstracyjne, dygestorium, szafy, stoły i krzesła. W pracowniach pojawił się także nowy sprzęt komputerowy TIK: projektory, przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne.

Wartość zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych opiewa na kwotę ok. 115 000,00 zł

Ponadto 27 nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach skorzystało ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje zawodowe. Wzięli udział m.in. w kursie choreoterapii, sensoplastyki, kursie ortoptyki i wielu innych. Piętnastu nauczycieli ukończyło studia doskonalące na kierunku pn. „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

Zajęcia wspomagające skierowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. W ramach projektu uczniowie korzystają z szeregu zajęć dodatkowych m.in. z sensoplastyki, szkoły zabaw i gier ruchowych, choreoterapii, rewalidacyjnych zajęć z tyflopedagogiem, zajęć przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć alternatywnego komunikowania się dla uczniów niemówiących i słabo mówiących.  Dzięki dodatkowym środkom finansowym, możemy zapewnić uczniom zwiększoną ilość zajęć, nie tylko terapeutycznych, ale również wyrównawczych z takich przedmiotów jak j. angielski lub matematyka. Czas trwania projektu wydłużył się ze względu na wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach, w związku z tym nasi podopieczni będą korzystać z dodatkowych lekcji do końca czerwca przyszłego roku – dodaje Edyta Wesołowska.

Całkowita wartość projektu wynosi 530 302,25 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 450 756,91 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosła 26 515,11 zł. Projekt realizowany jest od 02.09.2019 r. do 30.06.2022 r.

Zabawa z chemią

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.