Wiadomości z Żor

Rajski Zakątek w Żorach! Trwa nabór uczestników zajęć

  • Dodano: 2018-06-25 10:15

Mieszkańcy dzielnicy Rój mogą już korzystać z bezpiecznego boiska  wielofunkcyjnego i placu zabaw, a już niedługo także brać udział w zajęciach w odnowionej świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury „Wyspa”.

Miasto pozyskało ponad pół miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”.

W ramach tego projektu prowadzony jest remont świetlicy „Wyspa”, mieszczącej się w żorskiej dzielnicy Rój. Prace te przyczynią się do stworzenia odpowiednich warunków, by na terenie świetlicy powstała Placówka Wsparcia Dziennego. Ma to na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, skierowanych w szczególności do najmłodszych mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, dzięki czemu przebudowane zostało boisko wielofunkcyjne, na którym można zagrać w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. Powstał także nowoczesny plac zabaw. Wartość całego projektu wynosi 533 333,00 zł, z czego 453 333,05 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś dofinansowanie w kwocie 53 333,30 zł zagwarantował budżet państwa.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy dzielnicy Rój, a w szczególności dzieci, młodzież oraz ich rodziny, zyskają atrakcyjne miejsce służące edukacji, wsparciu oraz twórczemu i aktywnemu spędzaniu przez nich czasu wolnego. Projekt będzie stanowił bazę infrastrukturalną dla realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach projektu pn. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start”. Na ten projekt o łącznej wartość 317 500,00 zł MOK pozyskał 269 875,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 25 400,00 zł dofinansowania z budżetu państwa.

W ramach dwuletniego projektu zaplanowano działania podnoszące jakość i dostępność usług wsparcia rodziny, które będą realizowane poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego. Będzie w niej 15 miejsc dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, czyli osiedla Gwarków wraz z terenami przyległymi dzielnicy Rój.  Oferta placówki zapewni dzieciom i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom wsparcie w procesie wychowania i edukacji, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz profesjonalne wsparcie specjalistyczne. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 25 dzieci i młodzieży oraz 13 osób z ich otoczenia. Planowane aktywności i obszary działań to m.in: kurs języka obcego, warsztaty kreatywne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy, pomoc w nauce, a także pomoc rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Nabór kandydatów do udziału w projekcie pn. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start” trwa do 22 czerwca br. Do udziału w zajęciach placówki dziennego wsparcia kwalifikowane są osoby w wieku 7-18 lat, a dodatkowo do udziału w projekcie są kwalifikowani rodzice lub osoby z otoczenia dzieci i młodzieży - uczestników projektu. W ramach rekrutacji zostaną przeprowadzone dwa niezależne nabory: w 2018 i 2019 roku.  Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej MOK Żory.

Warto podkreślić, że oba projekty tworzą razem mini program rewitalizacyjny, dedykowany w szczególności mieszkańcom podobszaru rewitalizacji „Osiedle Gwarków wraz z terenami przyległymi”. Projekty wynikają z „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku”, uchwalonego w marcu minionego roku.

Projekt „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również