Wiadomości z Żor

Pomyślmy o bezdomnych

  • Dodano: 2018-02-23 07:45, aktualizacja: 2018-02-22 11:16

Na wychłodzenie najbardziej narażone są osoby bezdomne koczujące m.in. w opuszczonych budynkach, na ogródkach działkowych, dworcach, czy klatkach schodowych. Widząc osobę, która także incydentalnie znajduje się w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu nie wahajmy się i zaalarmujmy odpowiednie służby.

Do grona osób narażonych na wychłodzenie organizmu należą głównie bezdomni. Co roku policja we współpracy z pracownikami socjalnymi podejmuje dlatego działania, których celem jest nie tylko oszacowanie skali problemu na terenie danego miasta, ale i niesienie pomocy tej grupie społecznej. Tradycyjnie też o nie pozostawanie obojętnym apeluje do mieszkańców, prosząc jednocześnie o zgłaszanie niepokojących zdarzeń, z udziałem osób pozbawionych dachu nad głową, odpowiednim służbom.

Pamiętajmy, że na terenie naszego miasta bezdomni mogą znaleźć schronienie w:

  • Noclegowni mieszczącej się na osiedlu Gwarków 5A, czynnej od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 19.00 – 7.00. Placówka zapewnia nocleg osobom bezdomnym oraz osobom opuszczającym zakłady karne do chwili uregulowania sytuacji bytowej. Z pracownikami Noclegowni można skontaktować się pod numerem telefonu: 691 122 070.
  • Świetlicy Noclegowni na osiedlu Gwarków 5 E, czynnej w okresie od października do kwietnia, w godzinach od 7.00 – 19.00, która zapewnia osobom bezdomnym schronienie, łaźnię, środki czystości oraz niezbędną odzież. Więcej informacji można uzyuskać pod numerem tel. (32) 435 86 90.
  • funkcjonującym przez cały rok, całodobowo Schronisku przy ulicy Gwarków 5. Pobyt w Schronisku jest odpłatny, a zasady odpłatności za pobyt w nim reguluje Uchwała Rady Miasta Żory. Osobie przyjętej do Schroniska zapewnia się schronienie w warunkach mieszkalnych, gorący posiłek – obiad – w formie cateringu, łóżko, ewentualnie ręczniki, pościel i środki higieny osobistej, możliwość przygotowania we własnym zakresie ciepłego napoju, śniadania i kolacji (w formie produktów do podgrzania lub suchego prowiantu) oraz w miarę możliwości odzież.

Prawo pobytu w Schronisku mają osoby bezdomne, mężczyźni i kobiety, skierowane decyzją administracyjną Dyrektora MOPS, jeżeli:

  • posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Żorach,
  • korzystają ze schronienia w Noclegowni,
  • w innych uzasadnionych przypadkach.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku. Telefon kontaktowy 570 278 444.

Jeśli widzisz zatem osobę bezdomną, nieporadną życiowo, bądź taką, która znajduje się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu powiadom odpowiednie służby! Pamiętaj też, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!a

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również