Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Pomyślmy o bezdomnych

  • Dodano: 2018-02-23 07:45, aktualizacja: 2018-02-22 11:16

Na wychłodzenie najbardziej narażone są osoby bezdomne koczujące m.in. w opuszczonych budynkach, na ogródkach działkowych, dworcach, czy klatkach schodowych. Widząc osobę, która także incydentalnie znajduje się w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu nie wahajmy się i zaalarmujmy odpowiednie służby.

Do grona osób narażonych na wychłodzenie organizmu należą głównie bezdomni. Co roku policja we współpracy z pracownikami socjalnymi podejmuje dlatego działania, których celem jest nie tylko oszacowanie skali problemu na terenie danego miasta, ale i niesienie pomocy tej grupie społecznej. Tradycyjnie też o nie pozostawanie obojętnym apeluje do mieszkańców, prosząc jednocześnie o zgłaszanie niepokojących zdarzeń, z udziałem osób pozbawionych dachu nad głową, odpowiednim służbom.

Pamiętajmy, że na terenie naszego miasta bezdomni mogą znaleźć schronienie w:

  • Noclegowni mieszczącej się na osiedlu Gwarków 5A, czynnej od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 19.00 – 7.00. Placówka zapewnia nocleg osobom bezdomnym oraz osobom opuszczającym zakłady karne do chwili uregulowania sytuacji bytowej. Z pracownikami Noclegowni można skontaktować się pod numerem telefonu: 691 122 070.
  • Świetlicy Noclegowni na osiedlu Gwarków 5 E, czynnej w okresie od października do kwietnia, w godzinach od 7.00 – 19.00, która zapewnia osobom bezdomnym schronienie, łaźnię, środki czystości oraz niezbędną odzież. Więcej informacji można uzyuskać pod numerem tel. (32) 435 86 90.
  • funkcjonującym przez cały rok, całodobowo Schronisku przy ulicy Gwarków 5. Pobyt w Schronisku jest odpłatny, a zasady odpłatności za pobyt w nim reguluje Uchwała Rady Miasta Żory. Osobie przyjętej do Schroniska zapewnia się schronienie w warunkach mieszkalnych, gorący posiłek – obiad – w formie cateringu, łóżko, ewentualnie ręczniki, pościel i środki higieny osobistej, możliwość przygotowania we własnym zakresie ciepłego napoju, śniadania i kolacji (w formie produktów do podgrzania lub suchego prowiantu) oraz w miarę możliwości odzież.

Prawo pobytu w Schronisku mają osoby bezdomne, mężczyźni i kobiety, skierowane decyzją administracyjną Dyrektora MOPS, jeżeli:

  • posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Żorach,
  • korzystają ze schronienia w Noclegowni,
  • w innych uzasadnionych przypadkach.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku. Telefon kontaktowy 570 278 444.

Jeśli widzisz zatem osobę bezdomną, nieporadną życiowo, bądź taką, która znajduje się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu powiadom odpowiednie służby! Pamiętaj też, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!a