Wiadomości z Żor

Nowe zakładki w Centrum Profilaktyki Społecznej

  • Dodano: 2020-06-16 08:30, aktualizacja: 2020-06-15 09:11

Centrum Profilaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach to powstała niedawno wirtualna platforma, która dla mundurowych jest źródłem wiedzy oraz informacji. Jest to także miejsce wymiany doświadczeń, pozwalającym utrzymać wysoki poziom realizowanej profilaktyki. Policjanci wydziałów Prewencji oraz Ruchu Drogowego KWP w Katowicach uzupełnili Centrum o kolejne obszary tematyczne, dotyczące „Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” oraz „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Już wkrótce ukażą się nowe zakładki.

Centrum Profilaktyki Społecznej to niedawno powstałe, innowacyjne narzędzie Śląskiej Policji, które pozwala utrzymywać wysoki poziom realizowanej profilaktyki społecznej oraz doskonalić współpracę mundurowych w tym zakresie. O utworzonej przez Wydział Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej wirtualnej platformie informowaliśmy w lutym. Teraz Centrum Profilaktyki Społecznej zostało wzbogacone o kolejne obszary tematyczne.

W zakładce dotyczącej dzieci i młodzieży znalazły się przede wszystkim podstawowe akty prawne dotyczące tej grupy społecznej oraz szereg prezentacji multimedialnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, pedagogami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół nt. odpowiedzialności prawnej za określone, najczęściej spotykane zachowania. Zamieszczono tam również sporządzoną w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji „Informację dotyczącą obowiązków Policji w zakresie zbierania i utrwalania dowodów czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz ujawniania okoliczności świadczących o demoralizacji nieletnich” z podstawową terminologią oraz wskazówkami praktycznymi dla policjantów, a także poradnik pt. „Bezpieczna Szkoła”, dotyczący bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, stanowiący pakiet podstawowych i obligatoryjnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym, jak również cyfrowym, jakie powinny być podejmowane w każdej polskiej szkole. Przedstawiono w nim również procedury poprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych środowiska szkolnego. Proponowane w poradniku działania profilaktyczne stanowią odpowiedź na obowiązek upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, który nakłada na szkoły ustawa-Prawo oświatowe.

W nowej zakładce zamieszczono również przykładowe dobre praktyki garnizonu śląskiego w zakresie kształtowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym kampanię profilaktyczno – edukacyjną KMP Katowice p.n. „Naucz mnie, kiedy mówić-NIE”.

Zakładka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym poświęcona została wdrażaniu przedsięwzięć profilaktycznych w czterech kluczowych obszarach zagrożeń tj. dla pieszych, przekraczanie prędkości, niewłaściwe zachowania ze strony młodych, niedoświadczonych kierowców, a także kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Do przedsięwzięć profilaktycznych z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego udostępniono m.in. prezentacje multimedialne, materiały z konkursu fotograficznego „Mam talent na bezpieczeństwo”, scenariusze do spotkań z seniorami, całą gamę spotów informacyjno-edukacyjnych oraz wiele wzorów kolorowanek-opracowanych i wykorzystywanych przez śląskie jednostki Policji. W części poświęconej przekraczaniu prędkości policjanci otrzymali przede wszystkim materiały do działań „My dajemy Ci szansę-Ty wybierasz”, spoty filmowe, wzorce zawieszek edukacyjnych i ulotek, jak i opisy przykładowych działań wobec wskazanego problemu. Do organizacji przedsięwzięć z udziałem młodych kierowców zamieszczono całe pakiety materiałów z projektów „Akademia młodego kierowcy”, „Niedoświadczony-zagrożony”, „Super sprint”, a także założenia warsztatów z młodymi kierowcami, realizowanych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Polskim Związkiem Motorowym o/Katowice. Celem dobrej profilaktyki w problemie kierowania pod wpływem alkoholu czy substancji odurzających wśród zamieszczonych materiałów znalazły się ulotki i broszury, spoty filmowe, jak również specjalistyczny poradnik pt. „Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne”

Obie zakładki „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” będą przez policjantów wydziałów Prewencji oraz Ruchu Drogowego KWP w Katowicach na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o kolejne treści. Już dziś korzystać z nich mogą profilaktycy jednostek terenowych oraz inni policjanci garnizonu śląskiego zajmujący się bezpieczeństwem zarówno dzieci i młodzieży, jak i ruchu drogowego.

Już wkrótce w CPS KWP w Katowicach ukaże się kolejna zakładka, tym razem poświęcona Aplikacji „Policja Śląska”, gdzie udostępnione zostaną materiały do promocji działów „Śląski Dzielnicowy” oraz „Aplikacji zdarzenia drogowe on-line” - dwóch nowych rozwiązań cyfrowych adresowanych do społeczności regionu w ramach projektu „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego – Śląska Policja bliżej społeczeństwa”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również