Wiadomości z Żor

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

  • Dodano: 2022-09-22 09:15

Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym, lub osadniku oraz pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami prawa. Warto pamiętać, że konieczne jest zawarcie umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta na opróżnianie takich zbiorników, a także dowodów potwierdzających opłaty za te usługi.

Pamiętaj o swoich obowiązkach

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i gwarantującą ochronę gruntów i wód przed zanieczyszczeniem, czyli nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości wywozu w przypadku, gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, że w ciągu 3 miesięcy zużył mniej wody niż wielkość posiadanego zbiornika. W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do wywozu nieczystości w ilości zgodnej z ilością zużytej wody, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. Natomiast ścieki zgromadzone w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych winny być usuwane zgodnie z wymaganiami prawa oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Zgodnie z nowymi przepisami, Prezydenta Miasta ma obowiązek regularnej kontroli dokumentów związanych z gospodarowaniem nieczystościami płynnymi. W związku z tym pracownicy Urzędu Miasta mogą wezwać do okazania tych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezydent Miasta wydaje decyzję, w której ustala:

  1. obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  2. wysokość opłat;
  3. terminy uiszczania opłat;
  4. sposób i terminy udostępniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia.

Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Niedostosowanie się do przepisów związanych z gospodarowaniem nieczystościami płynnymi, w tym brak umowy na ich odbiór, brak dowodów usuwania nieczystości zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie, a także utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli, grozi karą grzywny.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również