Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Posiedzenia komisji Rady Miasta – wrzesień 2020 r.

  • Dodano: 2020-09-04 07:15, aktualizacja: 2020-09-04 09:00

W tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. 

UM Żory prezentuje harmonogram prac komisji.

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 7 września o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołów nr 3/2020 i 5/2020.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Również w poniedziałek, 7 września odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Obrady rozpoczną się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołów nr 3/2020 i 5/2020.
7. Zamknięcie posiedzenia.

We wtorek, 8 września odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji. Obrady rozpoczną się o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Również we wtorek, 8 września odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. Obrady rozpoczną się o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Omówienie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Żory.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 9 września odbędzie się posiedzenie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Obrady rozpoczną się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.