Żory - portal miejski Zory.com.pl

Kalendarz wydarzeń

  • 2019-06-13 12:00

  • UM Żory

Impreza już się odbyła.

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2019

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2019

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok odbędzie się w czwartek, 13 czerwca. Początek o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 i VII/2019 z sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Żory za 2018 rok.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdania z działalności za 2018 rok:
- Komendy Miejskiej Policji w Żorach,
- Prokuratury Rejonowej w Żorach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
- Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2018 rok:
- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Miejskiego.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
10. Raport monitoringowy z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory za 2017 i 2018 r
11. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory na dzień 31.12.2018r.
12. Rozpatrzenie spraw:
12.1. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy: 
- debata nad raportem,
- głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
12.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
12.3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
12.4. Zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok.
12.5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 -2031.
12.6. Żorskiego Budżetu Obywatelskiego.
12.7. Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych.
12.8. Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Żory na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Żory.
12.9. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskie] emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (II etap-2019r.).
12.10. Wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazującym magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
12.11. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
12.12. Ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
12.13. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Żory oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
12.14. Zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy.
12.15. Nadania odcinkom dróg nazw: gen. Zygmunta Jankę - Waltera, Marzeń, Morelowa, ks. bp Alojzego Orszulika, Słonecznikowa, Pienińska, Emilii Plater, św. Jadwigi Śląskiej,
12.16. Wniosku dotyczącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
12.17. Powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
12.18.  Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do sadów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad

  • 2019-06-13 12:00

  • UM Żory

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu