Żory - portal miejski Zory.com.pl

Kalendarz wydarzeń

  • 2019-09-27 09:15

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich Dębina

IV Fabularna Gra Miejska "Kapitan Felek" - Operacja Eichenwald

IV Fabularna Gra Miejska "Kapitan Felek" - Operacja Eichenwald

Mamy rok 1919. Od prawie 180 lat Polacy mieszkający na Śląsku są pod pruskim  jarzmem. Jednak w narodzie śląskim rodzi się nadzieja, na zerwanie kajdanów. We Francji w Wersalu dyplomaci rozstrzygają przyszłość Śląska. Sprawa jednak jest niepewna, coraz bardziej przeważa zdanie Wielkiej Brytanii o przekazaniu Śląska Niemcom. Na to zgodzić się nie możemy.

W Piotrowicach koło Karwiny spotykają się dowódcy oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Decyzja zapada. Wzorem Wielkopolan sami wywalczymy Wolność. Ruszamy do Powstania! 
By móc rozpocząć walkę potrzebna była dostawa broni i określenie planów ataku. Tak narodził się plan Operacji Eichenwald. Brawurowego przejęcia dostawy broni dla niemieckiego Grenschutzu.

Ślązacy,
Jeżeli dobro naszej Ojczyzny leży Wam na sercu i chcecie zrzucić pruskie jarzmo, zameldujcie się wraz z Waszym oddziałem 27.09
o godzinie 9:15 
na punkcie kontaktowym 
przy Kościele św. Jadwigi w Żorach.
Może to właśnie Wam uda się wykonać Operację Eichenwald...

płk Krzysztof 

REGULAMIN IV Fabularnej Gry Miejskiej „Kapitan Felek”

§ 1. Organizator

1.    Organizatorem IV Fabularnej Gry Miejskiej „Kapitan Felek”  jest Stowarzyszenie Inicjatyw 
Harcerskich „Dębina” w Żorach
2.    Partnerami organizacji Gry są:
2.1.    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach
2.2.    Placówka Wsparcia Dziennego „Horyzont” w Żorach

§ 2. Zasady Gry

1. IV Fabularna Gra Miejska „Kapitan Felek” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
w dniu 27 września 2019 roku w Żorach, w godzinach 9:15 – 15:00.
2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących nieznanej historii miasta Żory oraz propagowanie wiedzy na temat historii Powstań Śląskich oraz historii Żołnierzy Wyklętych, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności na terenie miasta Żory.
3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi 
oraz jak najszybsze ukończenie Operacji Eichenwald. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują Bonusy lub Kary Czasowe, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji
4. Wpisowe na Grę wynosi 15zł od osoby.
5. Podczas trwania Gry uczestnicy występować powinni w przygotowanych przed rozpoczęciem 
Gry strojach z epoki. Fabuła gry nawiązuje do historii I Powstania Śląskiego, więc stroje powinny nawiązywać do ubiorów powstańców śląskich.
Stroje patroli są liczone do punktacji Gry.
6. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów 
i innych pojazdów silnikowych.
7. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Patrol, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony 
z dalszej rozgrywki.
8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
9. Charakter imprezy powoduje, że Patrole poruszają się na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno - cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Patrol niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie-rejestracja Patrolu liczącego od 6 do 8 osób 
oraz opłacenie stosownego wpisowego za patrol.
2. Wiek uczestników. W grze mogą wziąć udział patrole, składające się z uczniów 
od VI – VIII klasy szkoły podstawowej. 
3. Wolontariat. Osoby mające ukończone 16 lat i zainteresowane udziałem w Grze, mogą zgłosić się do wolontariatu przy organizacji Gry za pomocą stosownego formularza zgłoszeniowego. Ilość wolontariuszy jest ograniczona, każdy z nich otrzyma po grze stosowne zaświadczenie. 
4. Zgłoszenia dokonać można za pomocą dołączonego do regulaminu formularza zgłoszeniowego, drogą mailową na adres sih.debina.zory@gmail.com do dnia 17.06.2019r.
Warunkiem udziału w Grze jest opłata wpisowego w wysokości 15zł/osoby płatnego na konto Organizatora. Rachunek bankowy: 22 2030 0045 1110 0000 0410 7950, BGŻ BNP PARIBAS o/Żory
5. Ilość miejsc na grę jest ograniczona. O przyjęciu Patrolu decyduje kolejność zgłoszeń po opłaceniu wpisowego. Pierwszeństwo udziału w grze mają Patrole, których członkowie są mieszkańcami miasta Żory. Lista zakwalifikowany Patroli zostanie opublikowana na stronie wydarzenia w dniu 18.09.2019 roku. Patrole zostaną o tym poinformowane drogą e-mailową.
6. W dniu Gry (27.09) do godz. 09:15 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym się przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Śląskiej w Żorach.
7. W dniu Gry o godz. 9:15 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.)
8. Członkiem każdego Patrolu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Bierze ona udział w grze w charakterze obserwatora. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.
9. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
10. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku 
Dz. U. Nr 133 poz. 883);
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych 
oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia 
i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni na zakończenie Gry w dniu jej trwania. Wyniki Gry zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora, a nagrody zostaną wręczone na apelu kończącym Grę. 
2. Podczas gry oprócz współzawodnictwa zespołowego odbędzie się Konkurs Wiedzy dotyczący historii Powstań Śląskich oraz patrona Gry porucznika Wiktora Kani ps. Felek.  Zwycięzcami Gry zostanie Patrol, który jako pierwszy zaliczy prawidłowo wszystkie zadania. Konkurs wiedzy ma charakter testu historycznego, do którego pisania zgłosić może się od 1 – 3 osób-członków Patrolu. Test rozwiązujemy indywidualnie. 
3. Podczas Gry Patrole otrzymywać będą punkty, które będą dodawać bądź odejmować czas do realizacji gry, tzw. KARY lub BONUSY czasowe. 
Na Bonusy czasowe składać się będą:
- punkty za przygotowanie do gry – stylizacje z epoki do Gry 
- punkty uzyskane za realizację zadań podczas Gry
- punkty za postawę fair play przekazane przez Organizatora
Na Kary czasowe składać się będą:
- punkty za kontrole niemieckiej Straży Granicznej tzw. Grenschultzu
- punkty za łamanie zasad fair play

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
5. Formularz zgłoszenia udziału do Gry znajduje się pod poniższym adresem:
https://forms.gle/kg2hto76s7bvuaC59 


27 września 2019 o 09:15 - 15:00
Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich Dębina
Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
Bilety:15 zł

  • 2019-09-27 09:15

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich Dębina

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu