Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Stypendia dla najzdolniejszych

  • Dodano: 2017-08-11 07:45, aktualizacja: 2017-08-10 21:52

Jeszcze do końca miesiąca młodzi mieszkańcy Żor, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce mogą składać wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta Żory.

Jakie należy spełnić wymagania?

Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych jest uzyskanie bardzo dobrej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek oraz spełnienie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych kryteriów:

1. uzyskanie średniej końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącej co najmniej:

  • 5,4 dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
  • 5,2 dla uczniów gimnazjów,
  • 5,0 dla uczniów liceów ogólnokształcących,
  • 4,75 dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych,

2. uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów, festiwali, olimpiad na poziomie co najmniej wojewódzkim,

3. udokumentowana aktywna działalność społeczna na rzecz szkoły lub miasta oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych, samorządu lokalnego, stowarzyszeń lub wolontariat.

Stypendium będzie wypłacane przez 4 kwartały roku szkolnego. Kwartalna kwota stypendium wynosi:

  • dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych - 200 zł,
  • dla uczniów gimnazjów - 300 zł,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 400 zł.

Do złożenia wniosków wraz z wymaganymi dokumentami zostało już niewiele czasu. Termin mija 31 sierpnia 2017 roku. Regulamin oraz wniosek można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.bip.zory.pl/?a=19577

Najnowsze informacje z Żor w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.